‘GAP | GẶP' is a digital duet—an online movement film exploring connection, distance, and the role of digital intimacy in contemporary UK & Vietnamese queer culture—that was supported by British Council’s CTC Grant.

This project has involved collaboration between many creative practitioners across the UK and Viet Nam, from research, world building and script-writing, right through to costume design, composition, choreography and filming. The central focus of the piece is an exploration of the nuances of queer online communication, intimacy and (a lack of) physical proximity. These themes have informed and manifested in our methods of online collaboration and production, including video rehearsals, remote choreographing and directing.


Dự án này là một sự hợp tác từ những người thực hành sáng tạo ở các ngành khác nhau tại Việt Nam và Anh Quốc. Thông qua các hoạt động như nghiên cứu và kiến tạo thế giới diễn, thiết kế trang phục và âm thanh, kịch bản, biên đạo, và quay phim; tác phẩm khám phá những sắc thái khác nhau trong văn hoá hẹn hò queer. Những chủ đề như sự thân mật và sự (thiếu vắng tính) gần gũi (vật lý) là tiền đề cho sự hợp tác và sản xuất qua mạng của tác phẩm, ở tất cả những khâu như diễn tập, biên đạo, và đạo diễn.
Credits

Performers / diễn viên
Director / đạo diễn
Music composer / sản xuất nhạc
Costume Designer / thiết kế trang phục
Directors of Cinematography / quay phim
Producers / sản xuất 

 
Harry Maberly & Dan Ni
Hồng Anh Nguyễn
Mémi
Bùi Nhất Nam
Nelisa Alcade & Trang Đoàn
Cécile Levavasseur & Miriam Larrainzar
created in 2021 in Ho Chi Minh City, Vietnam and Glasgow, UK
[instagram coming soon teehee]